Opengaande vergezichten

[ 29 oktober 2018] In een tijd waarin van alles sneller moet, en daarmee naar het vluchtige wordt gedrongen, zorgen wij er graag voor dat boeken die het waard zijn lang leverbaar blijven. dat kan ook betekenen dat wij bepaalde titels die al eerder elders verschijnen zijn ‘een volgend leven’ geven. 
Zoals deze titel, die ooit bij uitgeverij AnkhHermes verscheen en die nu in ons fonds een blijvend plekje gevonden heeft:

Margarete van den Brink
Opengaande vergezichten. Als mensen sterven gaan

Als mensen met wie we nauw verbonden zijn sterven, kan hun weg naar de dood ons belangrijke inzichten geven. Aan hen ervaren wij dat in ons geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. De blik en het bewustzijn verruimen zich naar een andere werkelijkheid die na de dood verder opengaat.

Aan de hand van waargebeurde levenssituaties en kennis vanuit de geesteswetenschap, laat de auteur zien hoe een dergelijk proces zich voltrekt en hoe anderen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Naast mooie en ontroerende levensverhalen worden ook praktische inzichten gegeven die zowel in de professionele als in de persoonlijke levenssfeer gebruikt kunnen worden in de begeleiding van mensen die sterven gaan.

paperback, 200p.
isbn 9789492326225
€ 17,50

Verkwikkender dan licht

7209

[8 april 2017] Onder het imprint Advent verscheen een nieuwe uitgave:

Margarete van den Brink
Verkwikkender dan licht – De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

Verkwikkender dan licht? – Dat is het gesprek, zei Goethe al. De ervaring in een gesprek werkelijk gehoord en gezien te worden, wekt op en schenkt kracht. Verkwikt.
Midden in de werkelijkheid van ons leven ligt het gebied waar we met anderen in wisselwerking treden, het gebied van ontmoeting en gesprek. Wie er in slaagt echt interesse voor de ander op te brengen zal – net als de gesprekspartner – ervaren dat er een geheimzinnig bron gaat stromen.
Door met oprechte aandacht te luisteren en te vragen kunnen gevoelens en inzichten naar boven komen die anders verborgen blijven. Bewustzijn, zelfkennis, verbondenheid en verandering groeien als we in de ontmoeting met de andere mens een hogere werkelijkheid binnen kunnen laten stromen.

Dit boek beschrijft hoe je die weg kunt leren gaan.

Margarete van den Brink gaf jarenlang trainingen en cursussen over leiderschap, spiritualiteit en sociale ontwikkeling. Tegenwoordig ligt het accent van haar werk vooral op het schrijven van artikelen en boeken, o.a. op het gebied van het esoterische christendom.
Verschillende van haar boeken werden vertaald.

Paperback, 121 pagina’s, € 14,75

In onze webwinkel vindt u het boek hier.

 

Toeval of bedoeld?

6478779740

[14/6/2015] Ergens in ons digitale archief moeten we nog een lijst hebben waarin zo’n 65 thema’s staan voor eenzelfde aantal brochures in een van onze brochurereeksen. Die lijst was sneller gemaakt dan die 65 brochures! (Schrijvers gezocht!)
Maar met een lange adem kom je ook ver.  De verschillende brochurereeksen samen tellen in totaal 23 deeltjes. En in de ‘oer-reeks’, de ABC Wegwijzers, is nu het 14e deeltje verschenen waarin Margarete van den Brink de vraag behandelt of de schepping toeval of bedoeld is. Dat heeft een mooie tekst opgeleverd over een wezenlijk vraagstuk. En onze opmaakster heeft er een brochure van gemaakt die ook nog eens heel mooi is! (Zodat we kunnen zeggen: deze brochure is precies zoals bedoeld!)

Margarete van den Brink
De schepping – toeval of bedoeld?
ABC Wegwijzer 14

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?
Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken?
Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.
(24 pagina’s, geniet, met afb. in kleur) € 4,75

2015’s eersteling

6169[22/1/2015]
Onze eerste nieuwe uitgave van 2015 is verschenen:
Margarete van den Brink
De Drie-eenheid en karma. Leven met het Christus-Licht

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?
Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch christendom beschrijft zij hoe de drie aspecten van Drie-eenheid voor de mens beleefbaar kunnen worden. Dat is mogelijk door een innerlijke verbinding met het Christuswezen aan te gaan. Diens streven om zich met de mens te verbinden, weerspiegelt zich in de feesten van het jaar – die ons daarmee veel kunnen bieden.
Dit boekje biedt stof om zoekend, voelend en overwegend dichter tot de Drie-eenheid te komen.

Tot en met zondag 25 januari via onze webwinkel geleverd (binnen Nederland) zonder verzendkosten.

Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Ten Have en is daar al weer geruime tijd uitverkocht.
In de vluchtigheid die het boekenvak tegenwoordig in haar greep heeft, verdwijnen veel boeken op die manier uit het oog. Laten we zeggen dat wij, in het kader van ‘slow publishing’ daar niet aan meedoen: boeken met een waardevolle inhoud moeten gewoon zo lang mogelijk verkrijgbaar blijven!

En nóg meer nieuws…

5932[11/9/2014] En dan verscheen in september een prachtig ogende kleine brochure met de schriftelijke bewerking van een voordracht van Margarete van den Brink: Over het leven na de dood.
In eenvoudige taal schetst zij een duidelijk beeld van de gang die de mens in het leven na de dood gaat. Een mooie tekst die ook zonder bekendheid met de antroposofie goed te begrijpen is.

Het is inmiddels de derde kleine brochure (eerder in deze uitvoering verschenen, beide van Rudolf Steiner: Over liefde en We kunnen op elkaar bouwen). We hebben voor deze mooie, kleine en goedkope brochures (ze kosten drie euro) nog geen klinkende naam gevonden.

Recente berichten

Sociale netwerken