Ook weer herdrukt!

Het was in 2012 een van de grootste uitgeefprojecten die we ooit onder handen hadden. We moesten de verschijningsdatum een paar keer vooruitschuiven. En begonnen met een heel voorzichtige oplage, want hoeveel mensen zouden er nog zijn die zó grondig in de materie wilden duiken? In 2014 volgde een herdruk, in 2016 nog eens. En nu, nadat we in het afgelopen half jaar ‘nee’ moesten verkopen, is hij weer herdrukt:

Han Campagne
De organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest

Het menselijk lichaam toont zich, voor de onbevangen onderzoeker, als een groot wonder van de natuur.
In dit werk staan de organen, hun samenhang met de planeten en hun werking op de gehele mens centraal. Algemene medische én geesteswetenschappelijke inzichten worden samengebracht om de organen en hun betekenis voor de mens grondig te onderzoeken. Daarbij komen onder meer anatomie, pathologie, psychologie en therapie aan bod.
Daarnaast geeft dit werk een fascinerend inzicht in het menselijk wezen: in zijn lichamelijkheid, zijn psychologie en zijn samenhang met de spirituele wereld. Daarmee is het niet alleen een werkboek voor al degenen die therapeutisch werkzaam zijn maar ook een handboek voor een praktisch toepasbare menskunde.

Han Campagne (1929) groeide op in het voormalige Nederlands Indië. Daar leefde hij in de mystieke sfeer van de tropische natuur waarin hij als kind de realiteit van het buitenzintuiglijke ervoer. In combinatie met de antroposofische levensbeschouwing van zijn ouders ontstond daaruit de wil om arts te worden.
Na de oorlogsjaren, die hij deels in een Japans kamp doormaakte, studeerde hij in Utrecht medicijnen en werkte bijna 20 jaar als antroposofisch huisarts. Daarna werd hij instituutsarts in Scorlewald en Midgard. Daar werkte hij gedurende 10 jaar met grote voldoening met kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking.
In het kader van de opleiding tot heilpedagoog/sociaaltherapeut onder de vlag van de Raphaëlstichting gaf hij jarenlang les in o.m. antroposofische menskunde. Het materiaal van deze lessen groeide vervolgens, in de loop van vele jaren, uit tot dit boek waarin de auteur zijn ervaringen en inzichten heeft uitgewerkt.

Paperback, genaaid, 423p, met afb in kleur en zw, € 39,50

Bestellen? KLIK HIER

Wie had dat kunnen denken?

[8 mei 2016] In september 2012 verscheen, na een intensieve en langdurige aanloop, De organen in relatie tot lichaam, ziel en geest – het in een vuistdikke uitgave samengebalde levenswerk van Han Campagne, antroposofisch arts. Voor een kleine uitgeverij een reuzegrote klus.
Wat een verrassing dat het boek destijds al na een maand of tien op was. In juni 2013 verscheen een nieuwe oplage. Aan de verkoop van het boek, die rustig en gestaag voort bleef gaan, konden we aflezen dat het boek zich tot een soort van standaardwerk aan het ontwikkelen was. Als het over de menselijke organen gaat, in antroposofisch perspectief, dan kun je niet om dit werk heen. In maart 2015 waren we ook door de tweede oplage heen.
Sindsdien hebben we menigmaal ‘nee’ moeten verkopen – maar, en wie had dat kunnen denken, nú is het er weer: sinds gisteren weer verkrijgbaar!

Waarom niet eerder, vraagt u zich misschien af? Dat heeft met financiën te maken. Het drukken van deze genaaide paperback van 424 pagina’s met kleurenafbeeldingen, is een kostbare aangelegenheid. Vóórdat we de drukker aan het werk konden zetten, moesten we wel zeker weten dat we de bijbehorende factuur ook naar behoren konden behandelen. De nieuwe uitgaven die bij onze huisuitgeverij verschijnen brengen immers altijd pas achteraf, nadat de drukker zijn rekening gestuurd heeft, wat op. En of die opbrengst voldoende is, is altijd weer een vraag. Zoals het daarnaast ook een vraag is of het werk dat we hier aan een nieuwe uitgave besteden zodanig kan worden vergoed dat er weer aan een volgende uitgave gewerkt kan gaan worden.
Toch is dat wat we al sinds 1989 doen en met veel voldoening mogen we zeggen dat we de laatste jaren steeds méér nieuwe uitgaven hebben kunnen laten verschijnen.

En hoe is dat dan weer mogelijk?
Mede met dank de klanten van onze webwinkel.
Oók met dank aan de leden van de Nearchus Consumenten Kring.
brochure_nck_def
Zij leggen steeds een vooruitbetaald bedrag in (het totaalbedrag groeide in het afgelopen jaar met 50% tot ruim € 4.500) en met dat bedrag kunnen wij hier allerlei lopende zaken financieren. Deze kring fungeert als het ware als onze ‘huisbankier’ en voorziet ons van een lopend krediet.
Dan zijn er ook nog mensen die bepaalde uitgaven mogelijk maken met vriendelijke leningen én is er ook nog het Marie Steiner Fonds, waar kleine en grotere schenkingen binnen kunnen komen ten behoeve van de uitgave van ‘het antroposofische boek’.
Marie Steiner Fonds
Wij zijn blij met al deze vormen van hulp en betrokkenheid en het is fijn dat we gelukkig ook steeds kunnen laten zien dat we hier niet stilzitten en, zoals in het geval van De organen, aan omvangrijke projecten kunnen werken die economisch gezien niet kunnen maar tóch werkelijkheid kunnen worden!

Han Campagne
De organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen – planeten – metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld – het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van de ontwikkeling van de mens.
Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur. € 39,50

Tweede druk De organen verschenen

4973[21/7/13] Omvangrijk, niet makkelijk, diepgravend, dat mogen we toch zeker wel zeggen over De organen in relatie tot lichaam ziel en geest dat in september 2012 verscheen. Wanneer een mens alles van tevoren zou weten zou het leven minder interessant maar deels wel makkelijker zijn. Dan zou je als uitgever ook minder moeite hebben de oplage van een boek te bepalen.

De eerste druk van De organen was in juni al op en inmiddels verscheen de tweede, licht bewerkte druk. Mooi dat er voor een dergelijke uitgave onverwacht veel belangstelling is. Ook voor Han Campagne, de auteur, die zich tientallen jaren met het thema van de organen bezighield en daarvan in dit boek zo veelzijdig en diepgaand blijk geeft.

Meer info of bestellen »

Recente berichten

Sociale netwerken