Ook verschenen!

[29-11-2017] In oktober verschenen en op veel meer belangstelling gestuit dan we hadden gedacht want inmiddels hebben we de drukker al aan het werk gezet voor de tweede oplage:

Wolf-Ulrich Klünker
Het antwoord van de ziel

Ons zieleleven wordt tegenwoordig nauwelijks anders begrepen als dat alle psychische fenomenen lichamelijk-aards, en dat betekent tevens vanuit het verleden, zijn bepaald. Pas wanneer het ik begint zich niet te identificeren met de eigen belevingen en ervaringen in het verleden, maar zich gaat bezinnen op de wordings-dimensie van het ik, keert de blik zich naar een open, nog niet bepaalde toekomst.

Wolf-Ulrich Klünker nodigt de lezer uit om zich met de gevolgen van het eigen, huidige doen en laten zó te verbinden dat daardoor de toekomst meer en meer in het bewustzijn kan treden. In samenhang daarmee wijst hij op therapeutische mogelijkheden die er min of meer van afhangen of het ik tot geestelijke zelfactivering in staat is of niet.

Psychische gezondheid is in dit perspectief dus verbonden met de vraag of men het ik kan beleven als een wezen dat in de wereld actief is, de wereld vormgeeft en niet slechts als een vanuit het verleden bepaald wezen.
(paperback, 78p) € 12,50

Een nieuwe verschijning…

[20/11/2014] En dat andere vrachtwagentje dan? Dat bracht een andere nieuwe uitgave. Het is een ‘ernstig’ boek.

6004387270Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren. In Houd mij niet vast houdt John Roex de beweringen van Danielle van Dijk tegen het licht en laat hij zien hoe Rudolf Steiner over Maria Magdalena en haar verbinding met Jezus tot heel andere conclusies kwam.

We zijn benieuwd naar hoe dit boek ontvangen gaat worden. Het ernstige van het boek zit hem er namelijk in dat het over grote, ernstige vragen gaat. Uiteindelijk gaat het om de vraag naar het ware wezen van Christus. En dat is, wat ons betreft, een vraagstuk dat alleen in ernst onderzocht en besproken kan worden. Het ‘ware wezen van Christus’, dat is niets waarover je naar willekeur het een of het ander kunt denken of beweren. Alles dat we daarover onderzoeken en kenbaar willen maken dient weloverwogen onderzocht, doordacht en geformuleerd te zijn.

Daarom heeft de auteur zich ingespannen om, naast de visie van Danielle van Dijk, bloot te leggen wat de visie van Rudolf Steiner over Maria Magdalena en haar verbinding met de Christus was.

John Roex
“Houd me niet vast’- Rudolf Steiner over Maria Magdalena
paperback, 114 pagina’s, € 14,50

In onze webwinkel geldt tot en met 24 november een aanbieding: wanneer u deze titel bestelt, betaalt u (voor uw gehele bestelling) geen portokosten.

Rudolf Steiner over Maria Magdalena

noli-me-tangere[10/11/2014] In 2012 verscheen bij uitgeverij Christofoor Maria Magdalena – vrouw naast Jezus waarin Danielle van Dijk betoogt dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren en samen kinderen zouden hebben gehad. Dat zij Rudolf Steiner als inspiratiebron noemt, maakte John Roex nieuwsgierig. Was Jezus getrouwd en was hij vader van twee kinderen? Wanneer sprak Rudolf Steiner daarover?

John Roex vroeg zich af of de visie en de argumentatie van Danielle van Dijk op inzichten van Rudolf Steiner berusten.
Het resultaat van zijn zoektocht verschijnt volgende week: “Houd me niet vast” – Rudolf Steiner over Maria Magdalena. Roex laat zien hoe de visie van Danielle van Dijk weinig onderbouwing vindt in Rudolf Steiners werk. Daarmee wordt de lezer uitgenodigd mee te worstelen in een worsteling waarin het uiteindelijk gaat om inzicht in de essentie van het Christendom.

Deze uitgave verschijnt onder ons imprint Adventum.
(afbeelding: Noli me tangere van Fra Angelico)

Eerste titel van Adventum

5888

[30/7/2014] Zo, en hier is de eerste uitgave die verschijnt als uitgave van ons nieuwe imprint Adventum:
Rob Gruben
De etherwereld en haar krachten
Het derde werk van deze auteur, die in alle rust aan een uniek oeuvre werkt, gebaseerd op studie van de geesteswetenschap van Rudolf Steiner en op eigen geesteswetenschappelijk onderzoek. In dit boek onderzoekt hij de wereld van de etherische krachten, de vier ethersoorten. Het is de wereld waarmee de Christus zich verbonden heeft – maar ook de wereld waarin Ahrimanische krachten hun werkzaamheid willen ontplooien.
(paperback, 182 pagina’s) € 18,00
Om het werk van deze auteur, die wat ons betreft het ‘best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland’ is, bekender te maken krijgt u tot en met 15 augustus a.s. zijn eerste boek (Grondwaarheden uit de geesteswetenschap) cadeau bij aanschaf van het nieuwe boek.
Meer info of bestellen? Kijk in onze webwinkel.

Adventum

Drukwerk[21/7/2014] Adventum, dat is: wat vanuit de toekomst op ons af komt. De toekomst bevat namelijk zó veel. In het leven is het zaak zo wakker mogelijk te blijven voor wat de toekomst ons aanreiken wil (en dat alleen werkelijkheid wordt wanneer we het oppakken).

Adventum is de derde nieuwe imprint die wij dit jaar presenteren en onder deze naam hopen we vele toekomstkiemen in druk te laten verschijnen. De eerste Adventum-uitgave verwachten we op korte termijn.

En met dit nieuwe imprint is nu duidelijk hoe we de stroom van nieuwe uitgaven waaraan hier gewerkt wordt gaan ordenen:
– het nieuwe imprint Adventum richt zich op antroposofische literatuur
– het nieuwe imprint Kolisko richt zich op antroposofische vakliteratuur
– het nieuwe imprint Winde richt zich op uitgaven over natuur en natuurwezens
– onder de naam ABC Antroposofie verschijnen brochures (zoals de ABC Wegwijzers en de ABC Opvoedwijzers)
– en onder de naam Nearchus CV verschijnen uitgaven die samenhangen met de sociale impuls van de antroposofie.

Laat maar komen, die toekomst…

Recente berichten

Sociale netwerken