Een nieuwe ABC Wegwijzer (van Hans Stolp)

[30/11/2015] Een nieuw deeltje in onze reeks ABC Wegwijzers, de serie waarin antroposofie op een toegankelijke en smakelijke manier gepresenteerd wordt. Het 15e deeltje in de reeks is geschreven door niemand minder dan Hans Stolp.

6995949132

Natuurwezens
Natuurwezens, dat zijn de onzichtbare werkers aan de natuur, verbonden met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hun werkzaamheid is voor mens en aarde van wezenlijk belang. In de laatste decennia zijn er steeds meer mensen die zich met natuurwezens kunnen verbinden. Dat is des te belangrijker omdat zich, zoals Rudolf Steiner al voorspelde, een nieuwe groep natuurwezens vormt die zich met Christus verbonden heeft.
(ABC Wegwijzer 15, brochure, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd) € 4,75

Toeval of bedoeld?

6478779740

[14/6/2015] Ergens in ons digitale archief moeten we nog een lijst hebben waarin zo’n 65 thema’s staan voor eenzelfde aantal brochures in een van onze brochurereeksen. Die lijst was sneller gemaakt dan die 65 brochures! (Schrijvers gezocht!)
Maar met een lange adem kom je ook ver.  De verschillende brochurereeksen samen tellen in totaal 23 deeltjes. En in de ‘oer-reeks’, de ABC Wegwijzers, is nu het 14e deeltje verschenen waarin Margarete van den Brink de vraag behandelt of de schepping toeval of bedoeld is. Dat heeft een mooie tekst opgeleverd over een wezenlijk vraagstuk. En onze opmaakster heeft er een brochure van gemaakt die ook nog eens heel mooi is! (Zodat we kunnen zeggen: deze brochure is precies zoals bedoeld!)

Margarete van den Brink
De schepping – toeval of bedoeld?
ABC Wegwijzer 14

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?
Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken?
Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.
(24 pagina’s, geniet, met afb. in kleur) € 4,75

Achteraf (3)

5914[11/9/2014] Ja, achteraf is het makkelijk praten. Vóóraf is het vaak wat moeilijker.
Oók verschenen in augustus: Rudolf Steiner, revolutionair zonder revolutie – een nieuw deeltje in de serie ABC Wegwijzers, geschreven door John Hogervorst. Dit deeltje belicht de ‘onbekende Rudolf Steiner’, namelijk de maatschappijvernieuwer die op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
Onbekend moge dan onbemind maken: deze onderbelichte kant van het leven en werken van Rudolf Steiner bevat waarschijnlijk het voor de 21e eeuw meest urgente en actuele deel van zijn nalatenschap.

Achteraf (2)

5913[11/9/2014] Ook in augustus verschenen: een herdruk van ABC Wegwijzer 3: Wat is antroposofie?, geschreven door John Hogervorst. Het is, wat betreft het aantal verkochte exemplaren, een van de succesvolle deeltjes uit de reeks. We weten niet meer of het nu voor de derde of de vierde keer herdrukt is. In elk geval: voor deze herdruk is de tekst geactualiseerd én de brochure kreeg een nieuwe eigentijdse opmaak.
Prima toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met de antroposofie.

Recente berichten

Sociale netwerken