Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogie en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

Voor de anthroposofische geesteswetenschap is de mens bij zijn geboorte geen onbeschreven blad. Hij komt op aarde met een individuele aanleg; met individuele vermogens en belemmeringen.

Opvoeding en onderwijs kunnen de opgroeiende mens helpen zijn aanleg tot ontwikkeling te brengen en aan zijn belemmeringen te werken. Het ideaal van het Vrije Schoolonderwijs is de leerling te stimuleren om als volwassene in vrijheid te kunnen handelen en een bijdrage te leveren aan het sociale geheel waarvan hij deel uitmaakt. Een voorwaarde daarvoor is dat onderwijs in vrijheid gegeven kan worden en zich in vrijheid kan ontwikkelen op basis van de behoefte van de opgroeiende mens.

In deze voordrachten beschrijft Rudolf Steiner wat er nodig is om dit ideaal waar te maken.

Met een inleiding van Edithe de Clerq Zubli en voorzien van aantekening en enkele verklarende aanhangsels.
(volledige vertaling van GA 296)

[info van de uitgever]

ISBN 9073310288

7,50