Gedachten, kansen & perspectieven

Gedachten, kansen & perspectieven

in tijden van corona

In de loop van zijn leven kan de mens veel leren, soms (juist) ook in en door moeilijke tijden. Dat geldt vast en zeker ook voor de samenleving. De coronacrisis heeft een onthullend karakter: op allerlei gebieden is blootgelegd hoe wij wereldwijd met elkaar en met de aarde omgaan. Dit boekje biedt daarbij nadere stof tot overwegen: hoe kunnen wij werkelijk zien en begrijpen wat er in de wereld speelt - en welke kansen en perspectieven zijn ook blootgelegd om een andere, betere weg in te slaan?
(paperback, 72p)

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid bloeien op, de samenleving en het dagelijks leven staan op hun kop.
Vormt de crisis een dreigend noodlot of een oproep om tot onszelf te komen?

John Hogervorst ziet de crisis als een dringende oproep tot bezinning en verandering. De crisis daagt ons uit antwoorden te zoeken op wezenlijke vragen die wij lang onbeantwoord hebben gelaten. Wanneer wij daar de noodzaak van inzien, dienen zich kansen en nieuwe perspectieven aan.

Inhoudsopgave
Vooraf
Een ongenode gast
Met de kitspuit (de crisis te lijf)
Innerlijke rust in roerige tijden
Ziekte, gezondheid en de farma-industrie
Internationale betrekkingen: geopolitiek in tijden van corona
Een economisch virus
Uit de toon gevallen
Op weg
Samen
Noten

info van de uitgever
[Nearchus, 2020]

ISBN 9789492326461

12,50