Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.
160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit
VAN 17,50 VOOR 6,00

In de middeleeuwen vormden de Zeven Vrije Kunsten de basis van het onderwijs in Europa. Het beoefenen van de Vrije Kunsten was niet zozeer een middel om kennis te verwerven maar om deugden te ontwikkelen.

Werkelijke deugden ontwikkelen is geen uiterlijke maar een innerlijke, spirituele aangelegenheid. De beoefening van de Vrije Kunsten was een zevenvoudige inwijdingsweg.

Alanus ab Insulis, de grote leraar van de school in Chartres, was een graalridder, zoals enkele eeuwen voor hem Parzival ook was.

Frans Lutters beschrijft de vele verrassende en diepgaande aspecten van de Zeven Vrije Kunsten en laat de verbinding van de Vrije Kunsten tot het Mysterie van de Graal oplichten.

Dit boek is de voorlopige bekroning van zijn jarenlange verbintenis met beide thema's.

info van de uitgever

ISBN 907331044X

6,00