[7 mei 2020] Een bloemlezing waaraan tussen de bedrijven door al lang aan gewerkt werd, hebben wij vanwege de coronacrisis versneld uitgebracht. Het is een verzameling van kernachtige korte fragmenten van Rudolf Steiner die kunnen helpen om te doorzien wat er in onze tijd in de wereld gebeurt:


Rudolf Steiner
Tijdgenoot in ernstige omstandigheden


Vanaf het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 tot in het begin van de jaren ’20, hield Rudolf Steiner honderden voordrachten waarin hij de grote actuele vraagstukken van die tijd besprak. Daarbij keek hij door de waan van de dag heen, legde onderliggende ontwikkelingen bloot, beschreef het werken van hogere machten in de gebeurtenissen en wees op de richting waarin nieuwe, vruchtbare wegen naar de toekomst konden worden gezocht.

Onze actualiteit is een andere dan die van 100 jaar terug. Maar wanneer wij vandaag door de waan van de dag heen zouden kunnen kijken, zouden wij zien dat veel ontwikkelingen die Rudolf Steiner beschreef, nu nog spelen, vele zelfs nog versterkt. Wij zien ook ontwikkelingen die in Rudolf Steiners tijd nog niet speelden – maar die hij toch aanduidde.

In deze kleine bloemlezing vindt u een aantal fragmenten uit de voordrachten waarin Rudolf Steiner besprak wat er in zijn tijd leefde. Kijkend naar wat er in onze tijd leeft, wordt hij daarmee herkenbaar als tijdgenoot in ernstige omstandigheden.

ISBN 9789492326485
Paperback, 65p
Vertaling en samenstelling: John Hogervorst
€ 12,50
Verkrijgbaar in de boekhandel of in onze eigen webwinkel