De Grote Reset

[16 februari 2021] De grote reset – dat is een toekomstscenario dat in internationale kringen wordt gepropageerd en dat, met behulp van grootschalige inzet van allerlei moderne technologie duurzame en sociale doelen wil verwerkelijken.
In deze uitgave onderzoekt Harrie Salman wat daarvan waar is en hoe de samenleving eruit zou zien wanneer dit scenario werkelijkheid zou worden.

Om een virus te bestrijden dat niet dodelijker dan andere griepvirussen is, werd de democratie in maart 2020 door noodwetten gedeeltelijk buiten werking gezet en werden de media de spreekbuis van de overheid. Er werd een bijna wereldwijde gezondheidsdictatuur ingesteld.

Op de achtergrond hiervan staat de Grote Reset, het plan van het World Economic Forum om met behulp van technologische innovaties de wereld fundamenteel te veranderen. Op alle terreinen van de maatschappij zijn processen aan de gang die tot een totalitaire wereldregering kunnen leiden. Als vrije mensen worden we daarom uitgedaagd de samenleving naar onze eigen idealen in te richten.

Harrie Salman
De Grote Reset – Het plan voor de wereld na Corona
ISBN 9789492326591
Paperback, 104p.
€ 15,00

Kopzorg

[5 februari 2021] Een van onze imprints is Kolisko: onder deze vlag verschijnen uitgaven waarmee professionals hun werk op basis van de antroposofie kunnen verdiepen. Vers van de pers: een waardevolle nieuwe titel…

Folkert Brugman
Kopzorg
– Een handreiking voor beperkingen in de zelfregulatie van bewustzijn bij hersenletsel, in de acute, subacute en chronische behandelfase –

Deze uitgave is in eerste instantie bedoeld voor degenen die werkzaam zijn in de zorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Op basis van zijn langdurige ervaringen en permanente verdieping van zijn vak, beschrijft de auteur het Hersengedragmodel en verbindt dit met inzichten uit de antroposofie. Zo biedt hij een kader om te kunnen waarnemen en begrijpen wat de patiënt ervaart en geeft hij bovendien allerlei handelingsperspectieven om de patiënt op de juiste manier tegemoet te kunnen treden. – Mede daarom is dit boek ook van belang voor mantelzorgers.

“Door intense vasthoudendheid en investering gedurende een lange periode is Folkert erin geslaagd om het Hersengedragmodel te beschrijven en toegankelijk te maken. Dit legt een basis voor een intensief en boeiend gedeelte van de neuroverpleegkundige zorg, waarop verdere ontwikkelingen geënt kunnen worden.
Dit boek is geschreven vanuit passie voor het vakgebied neuroverpleegkunde en vanuit de overtuiging dat neuroverpleegkundigen een verschil kunnen maken in het leven van patiënten met een neurologische aandoening. Bovenal is het een boek dat in hoge mate bijdraagt aan het begrijpen van een diversiteit aan gedragsvormen van mensen die in het diepst van hun bestaan getroffen zijn.”

Uit het nawoord van Paul van Keeken
(MScN Gezondheidswetenschappen)

(paperback, genaaid, met afb., 139p.)
ISBN 9789492326577

Blij (ook wel trots)

[21 januari 2021] Soms geven we een titel uit waarvan je denkt: ‘Hoe is het eigenlijk mogelijk dat dat gebeurt? Een bijzonder boek, waar elke uitgever trots op zou mogen zijn; een boek over een bijzonder  thema; een boek van een bijzondere auteur die er heel lang aan gewerkt heeft…’

En het is ook helemaal gelukt met deze uitgave: een mooie gebonden en genaaide uitgave, met vele illustraties in kleur, mooi vormgegeven. We zijn er blij mee (en zijn ook een beetje trots op)!

Verschenen:
Béatrice Arki
De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn
– De loutering van de menselijke ziel op de weg naar het hogere –
In Parijs hangt een reeks van zes middeleeuwse wandtapijten die samen ‘het verhaal’ van de dame met de eenhoorn verbeelden. Over wat de beelden op de tapijten werkelijk vertellen leven verschillende opvattingen. De schrijfster, die zich tientallen jaren met dit thema heeft beziggehouden, verklaart de symbolische betekenis van de beelden. Zij brengt de beelden in verbinding met het werk van grote kunstenaars en verdiept hun betekenis met behulp van de antroposofie. De beelden vertellen het verhaal van een innerlijke weg van loutering – om de ziel voor te bereiden op de ontmoeting met het hogere.
(hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur)
196p/ € 25,00
MEER INFO: klik hier

Vertrouwen

[28 december 2020] Op de valreep: onze laatste nieuwe titel van het jaar. Mooi om mee het nieuwe jaar in te gaan


Daniella Hutter

Vertrouwen

We leven in een tijd waarin veel angst leeft en mensen van elkaar vervreemden door tegenstellingen en wantrouwen. Ons vertrouwen wordt beproefd. – Vertrouwen ontspringt uit een bron in ons innerlijk en brengt ons naar het midden: in onze verhouding tot het hogere in ons én in onze verhouding tot de medemens en de wereld.
Deze bijzondere uitgave kan ons de kracht van een nieuw vertrouwen schenken.

“We zochten een weg om te leven met het verlies van vertrouwen en om het vertrouwen weer te vinden. Van gedragen worden, naar zelf dragend worden. Er werden wegen geopend om werkelijke interesse te ontwikkelen in het wezen van de ander, de mens te zien als een wezen van het midden.”

Deze uitgave bevat een weergave van vier werkbijeenkomsten over het thema ‘vertrouwen’ met Christine Gruwez, opgetekend door Daniella Hutter.

ISBN 9789492326560
Paperback, met afb. in kleur, 124p.
€ 16,50

KLIK HIER voor meer info

Eigen-wijze vrouwen

[8 december 2020] Verschenen: een flink bewerkte nieuwe editie van een van onze ‘stille sellers’. Een belangrijke titel voor vrouwen die hun bevalling in eigen regie willen houden.


Wendy Schouten

Bevallen op eigen kracht

Tien jaar geleden durfden uitgevers het boek Bevallen Op Eigen Kracht niet uit te geven. Want de auteur was ‘zo maar een moeder van vier kinderen’ en geen arts of verloskundige. Daarmee had zij geen recht van spreken. Paternalisme viert nog altijd hoogtij in geboortezorg. Eigen-wijze vrouwen die zelf bepalen hoe zij bevallen worden vaak lastig gevonden door gynaecologen en verloskundigen.

Wendy Schouten is zo’n eigen-wijze vrouw. Met haar boek breekt zij een lans voor de natuurlijke professionaliteit en eigen kracht van vrouwen tijdens de zwangerschap en bij het bevallen. De geboortezorg heeft deze wezenlijke factor gek genoeg tweehonderd jaar verwaarloosd terwijl daar juíst de grootste stappen voorwaarts mee behaald kunnen worden. Zowel in veiligheid als in beval-comfort.

‘Als je weet wat je zelf kunt doen om het natuurlijke proces van bevallen te ondersteunen, kan je kind makkelijker, sneller, veiliger en met minder weerstand c.q. pijn geboren worden. Zo kan een bevalling een unieke en rijke ervaring worden waar je de rest van je leven met een goed gevoel op terugkijkt. Het belangrijkste is dat je gebruik kunt maken van je eigen kracht en een sfeer creëert waarin vertrouwen en genieten centraal staan.’

KLIK HIER voor meer info

Recente berichten

Sociale netwerken