Wanneer de mens niet meer voor zijn arbeid wordt beloond, dan verliest het geld als machtsmiddel om anderen tot arbeid te dwingen zijn macht.

Er is geen ander middel tegen het misbruik dat op deze manier met geld wordt bedreven dan dat de sociale structuur zodanig wordt ingericht dat niemand meer voor zijn arbeid wordt beloond en dat het verkrijgen van de bestaansmiddelen op een heel andere manier gebeurt. Dan is het niet meer mogelijk om met geld te bewerkstelligen dat iemand tot arbeid wordt gedwongen.

We kunnen het niet laten: tóch een voorproefje uit een van de uitgaven die we in voorbereiding hebben.
Niet moeilijk om te raden wie hier geciteerd wordt, toch?
[24/01/2014]